Download Office 2016 Pro và hướng dẫn kích hoạt

1. Download Office 2016 Pro VL và Retail max speed
https://youtu.be/lbcYIP3CioM

2. Activate office 2016 retail
Đây là cách kích hoạt office 2016 retail qua web, cách này chỉ thực hiện được với key retail (với key Mak mới hết lượt onlie cũng có thể thực hiện được)
https://youtu.be/LCd4eVMfkqo

3. Hướng dẫn activate office 2016 Pro VL và Retail
https://youtu.be/RJt8C1jvSl8

I. Microsoft Office, Project, Visio 2016 Pro VL%image_alt%

%image_alt%1. Microsoft Office 2016 Pro VL
32 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 860350464 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_ MLF_X20-41353.ISO
Languages: English(US)
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
MD5: DF4AA73040A9E9019BF9936635C8D841
Link Download: https://www.fshare.vn/file/ZBCG1GZB94HS64 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 997179392 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
Languages: English(US)
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
MD5: 7955AF405021B1FFD93F3BD837DE5D7B
Link Download: https://www.fshare.vn/file/EHWWGC1SOP9X

2. Microsoft Office 2016 Pro VL Tiếng Việt by WZT
32 Bit
Size: 820819968 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_Vietname se_MLF_X20-41349.ISO
[B]Languages:Vietnam
SHA1: 490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
Link Download: https://www.fshare.vn/file/UGECA5K7YZSQ

64 Bit
Size: 957646848 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietna mese_MLF_X20-42465.ISO
[B]Languages:Vietnam
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
Link Download: https://www.fshare.vn/file/JDXBIE44ZBDM

3. Microsoft Office Standard 2016 Pro VL
32 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 733700096 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_W32_English_MLF_X20-41370.ISO
Languages: English(US)
SHA1: B7D9BA9E6B975B7F1A574A7BEF4E323C2B816DA1
MD5: 67847C202FE6B9D517197B9D39E279A8
Link Download: https://www.fshare.vn/file/PB6L95NLTZA3

64 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 851998720 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_English_MLF_X20-42479.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 6D8936721F6282C3AE08F39B7886C91A141B7552
MD5: 00007E9FDA9A3B2B3EC79A9A18F73012
Link Download: https://www.fshare.vn/file/6D31KIJZ1UZ6

4. Microsoft Office Standard 2016 Pro VL Tiếng Việt by WZT
32 Bit
Size: 698738688 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_W32_Vietnamese_MLF_X20-41400.ISO
[B]Languages:Vietnam
SHA1: 898132941D325A222F60FD1B9A2D25087CEFC1AD
Link Download: https://www.fshare.vn/file/RQ7IPO1RJ3J5

64 Bit
Size: 817362944 bytes
File Name: SW_DVD5_Office_2016_64Bit_Vietnamese_MLF_X20-42520.ISO
Languages:Vietnam
SHA1: AAE948920C224CC9501BC9D76B5ED8784D2EB156
Link Download: https://www.fshare.vn/file/AN5JXU73J9BL

5. Project Pro 2016 VL

32 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 429150208 bytes
File Name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41516.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 0452FE6FEE407D73CFB677FCD4AE962560C2CE93
MD5: 00839D916B9434D16E5A64561C1F1F97
Link Download: https://www.fshare.vn/file/G4ZEP32RFJ3L

64 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 520566784 bytes
File Name: SW_DVD5_Project_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42683.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 9A83079BCA618A308841CAEC416FD2F476959AF1
MD5: 08EADA3F049ECE0435877C4085934881
Link Download: https://www.fshare.vn/file/AYQKAG53R9QO

6. Project Standard 2016 VL

32 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 408406016 bytes
File Name: SW_DVD5_Project_2016_W32_English_MLF_X20-41488.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 4C4F88C331A517164292BBF10F2C60D8354C4B5B
MD5: 72C34480393CEA72F5E803FC1F8314C0
Link Download: https://www.fshare.vn/file/HAQMJKZYKNDJ

64 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size:
File Name: SW_DVD5_Project_2016_64Bit_English_MLF_X20-42644.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 84EC3BEFA0C8229610B6F790188B2610E875760F
MD5: 36CECA483B4280343FAF2BFD9CE34E54
Link Download: https://www.fshare.vn/file/5VRX3C8UBRLD

7. Viso Pro 2016 VL

32 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 521392128 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_W32_English_MLF_X20-41585.ISO
Languages: English(US)
SHA1: 28B0518210F1942EB57AA6DDC6EEABEBC548558A
MD5: DE424494CD3753E8E6E9EE75E99A578B
Link Download: https://www.fshare.vn/file/JRY7TCV5TD49

64 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 626372608 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Pro_2016_64Bit_English_MLF_X20-42764.ISO
Languages: English(US)
SHA1: D44808089415CD8883A0E2B2570E10C1C992EE1A
MD5: 97DF3AB4AF056FD0E1AD6C7748872B4A
Link Download: https://www.fshare.vn/file/R8JQWZZO7OKI

8. Viso Standard 2016 VL

32 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 521392128 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_W32_English_MLF_X20-41613.ISO
Languages: English(US)
SHA1: D1F24B3E56F182FE30B656D830F0485C272A2F91
MD5: FA54B81912B2D51940A851EDADA62F4D
Link Download: https://www.fshare.vn/file/LWHGJ2DFSEC8

64 Bit
Ngày phát hành: 01/10/2015
Size: 626372608 bytes
File Name: SW_DVD5_Visio_Std_2016_64Bit_English_MLF_X20-42792.ISO
Languages: English(US)
SHA1: FB646FDE23EF69C195FA01913630721458A221DB
MD5: C6DC5E5B476D599BD5444156D34931EF
Link Download: https://www.fshare.vn/file/QHXXN6MCJFAS

II. Microsoft Office, Project, Visio 2016 Professional Plus 2016 (Retail) 

1.Office Professional Plus 2016 (x86 and x64) – DVD (English)!: US(ngôn ngữ Anh-Mỹ), UK(ngôn ngữ Anh-Anh)

File Name: en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69621 41.iso

Languages: English(US)
SHA1: 213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F
Link Download: https://www.fshare.vn/file/1ZO5EB23ZGZC (US)
MS: http://download.msdn.microsoft.com/p…vd_6962141.iso (US)
http://download.msdn.microsoft.com/p…vd_6969735.iso (UK)2.Office Professional Plus 2016 (x86 and x64) – DVD (Việt Nam)Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 2183796736 bytes
File Name: en_project_professional_2016_x86_x64_dvd_6962236.i so
Languages: Việt Nam
SHA1: 3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
Link Download: https://www.fshare.vn/file/R7E44Y7UD31M
MS: http://download.msdn.microsoft.com/p…vd_6969734.iso

3.Project Professional 2016 (x86 and x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 2421989376 bytes
File Name: en_project_professional_2016_x86_x64_dvd_6962236.i so
Languages: English(US)
SHA1: 608277E9CB873BC30B69FAEE3D9E69770CC53C15
Link Download: https://www.fshare.vn/file/P8RTMDNWDTR2 (US)
MS: http://download.msdn.microsoft.com/p…vd_6962236.iso (US)
http://download.msdn.microsoft.com/p…vd_6966629.iso (UK)

4.Visio Professional 2016 (x86 and x64) – DVD (English)

Ngày phát hành: 22/09/2015
Size: 2421989376 bytes
File Name: en_visio_professional_2016_x86_x64_dvd_6962139.iso
Languages: English(US)
SHA1: 5861FAC06C303ADE374F13BF67FEA54BD1D792B4
Link Download: https://www.fshare.vn/file/V5UIS664SD7L (US)
MS: http://download.msdn.microsoft.com/p…vd_6962139.iso (US)
http://download.msdn.microsoft.com/p…vd_6970989.iso (UK)

Đây là bản retail các bạn có thể dùng KMSAuto Net 2015 v1.3.8 Portable để kích hoạt

1, Cài đặt Office 2016 Pro Plus2, Chuyển đổi từ bản retail sang pro vl và tự động kích hoạt
Phần mềm sử dụng:
KMSAuto Net 2015 v1.3.8 Portable: https://www.fshare.vn/file/5XZTXYRMKPMPNếu bạn nào chạy hiện lên bảng thông báo:

%image_alt%

Tải Net framework và cài:
Cho win 7: https://www.fshare.vn/file/P3YFVWKVF7E7
Cho win 7, XP SP 3: https://www.fshare.vn/file/GPZIALXM259L

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

%image_alt%

Cách lựa chọn ứng dụng muốn cài trong office 2016 Retail

Cách 1: Sử dụng Office 2016 Deployment Tool của MS
Lựa chọn ứng dụng muốn cài bằng cách thêm dữ liệu vào file configuration.xml, các bạn có thể tự điều chỉnh ứng dụng muốn cài bằng cách thêm hoặc xóaĐây là tool đã được cài mặc định 3 ứng dụng phổ biến nhât trong bộ cài office 16(Word, Excel, Power Point)
https://www.fshare.vn/file/OEP1RHSCZQHT
Cách làm:
-xả nén file cài đặt office 2016
-xả nén Copy and Replace file trong thư mục Office 2016 Deployment Tool vào Folder office vừa mới xa nén
-Chạy file Setup office.cmd

%image_alt%

%image_alt%

Cách 2: Sử dụng Office 2016 Install v3.1
https://www.fshare.vn/file/HEB39QP1O341
Cách làm:
-xả nén file cài đặt office 2016
-xả nén Copy and Replace file trong thư mục Office 2016 Install v3.1 vào Folder office vừa mới xa nén
-Chạy file setup.exe

Comments

comments

No Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *