Matlab R2014a (8.03) – Lập trình mô phỏng tính toán, xử lý thông tin

MATLAB là phần mềm cung cấp môi trường tính toán số và lập trình, do công ty MathWorks thiết kế.MATLAB cho phép tính toán số với ma trận, vẽ đồ thị hàm số hay biểu đồ thông tin, thực hiện thuật toán, tạo các giao diện người dùng và liên kết với những chương trình máy tính viết trên nhiều ngôn ngữ lập trình khác. Nó tích hợp tính toán, hiện thị và lập trình trong một môi trường dễ sử dụng. Với thư viện Toolbox, MATLAB cho phép mô phỏng tính toán, thực nghiệm nhiều mô hình trong thực tế và kỹ thuật.

MATLAB là một ngôn ngữ cấp cao và môi trường tương tác để tính toán số, trực quan, và lập trình. Sử dụng MATLAB, bạn có thể phân tích dữ liệu, phát triển các thuật toán, và tạo ra các mô hình và các ứng dụng. Ngôn ngữ, công cụ, và xây dựng trong chức năng toán học cho phép bạn khám phá nhiều cách tiếp cận và đạt được một giải pháp nhanh hơn so với các bảng tính hoặc các ngôn ngữ lập trình truyền thống như C / C ++ hoặc Java ™.

Bạn có thể sử dụng MATLAB cho một loạt các ứng dụng, bao gồm xử lý tín hiệu và thông tin liên lạc, hình ảnh và xử lý hình ảnh, hệ thống kiểm soát, kiểm tra và đo lường, tính toán tài chính và toán sinh học. Hơn một triệu kỹ sư và nhà khoa học trong ngành công nghiệp và học thuật sử dụng MATLAB, ngôn ngữ của kỹ thuật máy tính

Các tính năng chính

quiver(u,v)

Hướng dẫn cài đặt:

  1. Tắt phần mềm diệt virus
  2. Mount ISO, hoặc giải nén (Ví dụ F:)
  3. Chạy file setup.exe hoặc setupsimple.exe (khuyến cáo dùng setup.exe)
  4. Next, accept, …..
  5. Chọn install manually without using the internet
  6. Nhập file installation key: 12313-94680-65562-90832
  7. Chọn activation without internet
  8. Chọn F:seriallicense.lic khi nó hỏi license file
  9. Finish, sau đó copy đè thư mục bin trong F:serialMatlabX32 hoặc X:serialMatlabX64 (tùy vào việc sử dụng wins 32 hay 64bit) vào thư mục cài đặt (có thể đòi hỏi quyền quản trị viên)

Link down: http://www.fshare.vn/file/TAFBBSDQ0T/ 

Để get link các bạn có thể vào các site sau: 

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *