Ghost Windows 10 64bit Pro RTM + Office 2013 SP1 [Full softs + driver] (by songngoc) (version 26) Chi tiết: – Các phần mềm đều cập nhật mới nhất đến ngày post – Được làm từ bản