Web get link Fshare (4share bị lỗi nhé) http://linkphim.download/ Phần mềm get link Fshare và 4share: Download: https://www.fshare.vn/file/LIJUHHQX8Z2Z  (Nếu chạy bị lỗi các bạn cần cài Netframework 4.0: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=17718 ) Khi lấy link xong các bạn click vào như hình