Phần mềm get link Fshare và 4share: Download: https://www.fshare.vn/file/LIJUHHQX8Z2Z  (Nếu chạy bị lỗi các bạn cần cài Netframework 4.0: https://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=17718 ) Khi lấy link xong các bạn click vào như hình dưới để tải nhé: Tool get link Fshare: https://www.fshare.vn/file/N6L6TEAU76Z8