ghost Archive

31 Mar 2016

Ghost Windows 10 Pro x64 Full Soft- Support [MBR & UEFI] [Fshare – 4Share]

Làm từ bộ cài Windows 10 Pro x64 version 1511 nguyên gốc. Bản ghost đã được tinh chỉnh, tối ưu, phân mảnh,… trước khi tạo ghost Kích hoạt NET. Framwork 3.5 và Full update đến ngày 30/1/2016
25 Mar 2016

Ghost Windows 10 64bit Pro RTM + Office 2013 SP1 [Full softs + driver] (by songngoc)

Ghost Windows 10 64bit Pro RTM + Office 2013 SP1 [Full softs + driver] (by songngoc) (version 26) Chi tiết: – Các phần mềm đều cập nhật mới nhất đến ngày post – Được làm từ bản