Phần mềm quản lý dự án + hướng dẫn sử dụng, nghiên cứu, thực hành – microsoft project 2010 full key, dùng 5 năm không lỗi 1. GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM Microsoft Office Project Professional 2010