windows Archive

25 Mar 2016

Hướng dẫn đăng ký VPS Windows/Linux miễn phí 3 tháng!

Máy chủ ảo (Virtual Private Server – VPS) là phương pháp phân chia một server vật lý thành nhiều server riêng. Mỗi server là một hệ thống hoàn toàn riêng biệt, chạy hệ điều hành riêng có toàn
25 Mar 2016

Ghost Windows 10 64bit Pro RTM + Office 2013 SP1 [Full softs + driver] (by songngoc)

Ghost Windows 10 64bit Pro RTM + Office 2013 SP1 [Full softs + driver] (by songngoc) (version 26) Chi tiết: – Các phần mềm đều cập nhật mới nhất đến ngày post – Được làm từ bản