Thủ thuật Excel Archive

10 Jun 2017

Tổng hợp các thủ thuật nhỏ với Excel 2003, 2007, 2013

1. Excel to PDF (Tạo pdf từ file Excel) Từ Menu File => Save As => Chọn định dạng PDF Ngoài ra còn nhiều cách tạo PDF từ file Excel như dùng NitroPdf … bạn có thể
25 Mar 2017

Hàm VLOOKUP() trong Excel – Hàm tra cứu giá trị theo cột – Cách sử dụng

Hàm VLOOKUP() là gì? Hàm VLOOKUP() trong Excel là hàm dùng để tra cứu, dò tìm một giá trị nào đó trong bảng dữ liệu theo cột. Chẳng hạn như tìm tên, số điện thoại, số nhà,…Trên
19 Mar 2017

Hàm SUMIF() trong Excel – Hàm tính tổng có điều kiện – Cách sử dụng

Hàm SUMIF() là gì? Hàm SUMIF() trong Excel hay còn gọi là hàm tính tổng có điều kiện, đây là một trong những hàm cơ bản phổ biến trong Excel và được sử dụng rất nhiều, có
19 Mar 2017

Hàm IF() trong Excel – Hàm điều kiện – Cách sử dụng

Hàm IF() là gì? Hàm IF() trong Excel hay còn gọi là hàm điều kiện, đây là một trong những hàm cơ bản phổ biến trong Excel và được sử dụng rất nhiều. Chức năng cơ bản